Fluxus.nu

Onderdeel van Scholengroep Fluxus

Leerstof actief verwerken

Bouwsteen 5

Als leerlingen leren, worden ze verplicht om actief met leerstof om te gaan.

Ze gebruiken productieve strategieën om bijproducten te creëren: een samenvatting, een schema, een verklaring… Dit is veel effectiever dan enkel herlezen. Actief omgaan met informatie kan individueel (zelfregulerend) gebeuren, maar ook in samenwerking (coöperatief leren).

Leerlingen verwerven deze strategieën niet zomaar, ze moeten aangeleerd worden en op het juiste moment worden gebruikt.

 
 • PeerWise*: leerlingen kunnen zelf vragen aanmaken en delen met anderen

 • Kahoot!

 • Quizizz: quiz, flashcards… maken

 • Socrative

 • Cram* : flashcards maken

 • Tumblr*: blogsite maken

 • Timeglider is een interactieve tijdlijn waar studenten gebeurtenissen in chronologische volgorde kunnen weergeven. Er kunnen verschillende soorten media geïntegreerd worden. Bij een gratis versie kan je maximum 3 tijdlijnen tegelijkertijd opslaan.

 
 

Zelfverklaren: in eigen woorden uitleggen waarover de leerstof gaat.

 
 • een eigen video maken (zie bouwsteen ‘instructie geven‘)

 • Flipgrid: eenvoudig videoboodschappen inspreken

 • Vocaroo*: snel en eenvoudig geluid opnemen via een tool op internet

 • Audacity*: een eenvoudige podcast maken

 • Voki*: spreek een tekst in of typ hem en laat hem voorlezen door een avatar

 

Samenvatten

 

Nadenken over verbanden tussen leerstof en deze info delen met anderen. Bv. via een vlog, blog of storytelling.

Bloggen en website maken

Online verhalen, nieuwsbrieven creëren

Tijdlijnen maken

 • Timecoast*
 • Tiki-Toki*
 • Padlet
 

Les laten geven

 

Laat lln. uitleg geven aan anderen over de leerstof. Laat hen in interactie gaan door bijvoorbeeld een online presentatie te maken die ze kunnen delen.

 • Prezi*

 • Zeetings*: je kan een powerpoint uploaden en aanvullen met andere interactieve toepassingen

 • Sway (Office 365)

 • Genially*

 • PowerPoint / Google Slides

 

* Deze tool werd door het GO! nog niet gecontroleerd op de veiligheid van informatie en GDPR.