Fluxus.nu

Onderdeel van Scholengroep Fluxus

Controle

Bouwsteen 6

Heeft iedereen de leerstof begrepen?

Als je wilt achterhalen of je leerlingen jouw les begrepen hebben, dan is het van groot belang dat je leerlingen betrokken blijven. Leerlingen haken vaak af wanneer leerstof te moeilijk of te gemakkelijk is.

Het is dus van belang om op regelmatige tijdstippen na te gaan of je leerlingen jouw uitleg, opdracht… hebben begrepen en onthouden. De meeste leerkrachten doen dit door veel vragen te stellen, maar het kan ook anders… door voldoende variatie te steken in de moeilijkheidsgraad van opdrachten of leeractiviteiten in te zetten om informatie te verzamelen van de hele klas.

 

Digitale tools om te controleren

 
 

* Deze tool werd door het GO! nog niet gecontroleerd op de veiligheid van informatie en GDPR.