Fluxus.nu

Onderdeel van Scholengroep Fluxus

Wat is blended learning?

‘Blended learning’ betekent een combinatie van het traditionele lesgeven in de klas met digitale leeractiviteiten om een effectieve leeromgeving te stimuleren.

Dat is niet nieuw: leraren integreren al jaar en dag ICT in hun didactiek om het leren aangenaam, efficiënt en effectief te maken. Tijdens de coronapandemie heeft het digitale lesgeven echter een grote stijging gekend, waardoor er ook veel voordelen aan het licht kwamen voor het integreren in de dagelijkse praktijk. Bij blended leren maak je een bewuste mix van het beste van beide werelden.

Vaakgestelde vragen:

1. Behoud ik als leerkracht zicht op het leerproces van mijn leerlingen?

Het is belangrijk dat je als leerkracht de focus legt op het leren en dus ook op feedback, begeleiding en interactie voor alle leerlingen. Heel wat digitale hulpmiddelen bieden ook analyse van resultaten en feedbackmogelijkheden. Als leerkracht moet je nog steeds opvolgen of leerlingen de beoogde doelen bereiken, net als die berg papieren die je anders zou moeten verbeteren, maar dan (hopelijk) makkelijker.

2. Wat zijn enkele praktische voorbeelden van blended learning?

 • Laat lln. voorbereidende taken online doen bv. een artikel lezen, een video bekijken, een onderwerp online onderzoeken

 • Laat lln. online oefenen, een online toets of quiz maken

 • Doe een klassikale brainstorm sessie online of laat lln. brainstormen in groepjes (bv. via mindmaps, google tools, mentimeter,…)

 • Maak gebruik van een online leerplatform zoals Google Classroom of Smartschool.

 • Laat lln. de keuze of ze willen werken met pen en papier of digitaal.

3. Waar moet ik op letten als ik aan blended learning wil doen?

 • Zorg voor een gezonde afwisseling (face to face of online / zelfstandig of samenwerkend / digitaal of op papier / op afstand of nabij /
  verwervend of verwerkend )

 • Blijf als lkr. het leerproces ondersteunen en opvolgen

 • Bied mogelijkheden aan tot zelfsturing

 • Zorg voor voldoende interactiemogelijkheden (bv. laat lln. regelmatig verslag uitbrengen aan elkaar)

 • Opdrachtgestuurd werken vraagt dat je je lln. vanuit kleine stapjes begeleid naar het eindproduct. Maak lln. bewust van de
  doelen die ze moeten bereiken.

 • Kies voor één overzichtelijke leeromgeving met aantrekkelijk materiaal

 • Zorg voor een motiverend leerklimaat

 • Laat differentiatie de norm zijn. Zo kunnen lln. de leerstof op eigen tempo doorlopen en mee bepalen in hoeverre zij herhaling/inoefening/
  uitdaging nodig hebben.

 • Kies de juiste tool voor het beoogde doel en laat je niet overrompelen door het aanbod. Vraag hulp aan collega’s of ga op zoek naar
  naar gebruikerservaringen.

 • Laat ruimte voor verschillende rollen: denk aan de talenten van collega’s en leerlingen.

Heb je nog meer vragen die in dit bericht niet beantwoord werden? Neem gerust contact op met je pedagogisch ICT-coördinator.

Bron