Fluxus.nu

Onderdeel van Scholengroep Fluxus

DALL-E 2

Afbeeldingen via AI

DALL-E 2 is een app van het AI-bedrijf OpenAI. Op basis van zoektermen stelt de app originele afbeeldingen samen. Met inpainting kun je ook bestaande afbeeldingen bewerken. De zoekmachine achter DALL·E 2 gebruikt daarvoor artificiële intelligentie. Je kunt heel eenvoudige zoektermen ingeven, maar ook moeilijkere zinnen waarin je kenmerken verwerkt waaraan de afbeelding moet voldoen. Bijvoorbeeld een specifieke stijl.

Zo krijg je bij de zoekopdracht Een leraar geeft een robot een high five voor een schoolgebouw in de stijl van Monet deze afbeeldingen:

               

Hoe DALL-E 2 gebruiken?

DALL·E 2 kun je ook tijdens je lessen gebruiken. Geef je bijvoorbeeld beeldende opvoeding? Dan kun je het eindresultaat van je leerling naast het resultaat leggen dat DALL·E 2 met AI genereerde. Geef je les in een kleuterschool? Laat je kleuters vertellen wat ze hebben getekend en geef dat als zoekopdracht in. Je kunt DALL·E 2 zelfs vragen om kleurplaten te maken.Ook ethische en maatschappelijke discussies kun je dankzij DALL·E 2 in je lessen aangaan. Wat is kunst? Kan AI kunst maken? Hoe zit het met de stereotypen die DALL·E 2 soms gebruikt? Waarom is bijvoorbeeld het zoekresultaat van een kleuterleerkracht altijd een vrouw en van een bouwvakker altijd een man?

Je kan DALL-E 2 gebruiken als je een account aanmaakt op hun site. Met de gratis versie kan je wel maar een beperkt aantal zoekopdrachten gebruiken. De eerste maand 50 en de maanden erna 15.

Meer lezen?

Op de site van Kenniscentrum Digisprong kan je meer lezen over de werking van DALL-E 2.