Fluxus.nu

Onderdeel van Scholengroep Fluxus

EDUbox van VRT

Voor secundair onderwijs

Verrijk lessen in (Smartschool) Planner met kant-en-klare lespakketten over actuele maatschappelijke thema's

Vanaf nu kunnen leerkrachten hun lessen in Planner verrijken met nieuwe gratis leermiddelen van EDUbox van VRT. EDUboxen zijn kant-en-klare lespakketten gemaakt voor leerlingen die handelen over maatschappelijke thema’s.

Gratis voor elke leerkracht !

  • Boeiende maatschappelijke thema’s
  • Kant-en-klaar lespakketten
  • Interactieve leerervaringen
  • Op maat van jongeren
  • Verrijkt met audiovisueel materiaal van VRT-experten

Makkelijk een EDUbox in Planner toevoegen

Via de knop ‘Meer inhoud’ onderaan bij een lesfiche kunnen leerkrachten de gewenste EDUbox snel en eenvoudig toevoegen aan lessen in Planner.

EDUBOX IS ...

… een educatief concept van VRT NWS om jongeren uit het secundair onderwijs te laten kennismaken met een bepaald maatschappelijk thema. EDUbox wil jongeren informeren en hen stimuleren om zelf aan de slag te gaan.

EDUbox is gemaakt voor gebruik in de klas, waar leerlingen het onderwerp zelfstandig in handen kunnen nemen. De leerlingen werken in groepjes of individueel met een box gevuld met fiches, die zowel fysiek als digitaal en in interactieve vorm beschikbaar zijn. Deze fiches bevatten stukjes theorie, praktijkoefeningen en opdrachten in combinatie met een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal.

Met dit gratis leermiddel werken leerkrachten aan verschillende eindtermen van de basisvorming van elke graad en elke finaliteit.