Fluxus.nu

Onderdeel van Scholengroep Fluxus

Op pad: online oefeningen voor anderstaligen

Deze website is bedoeld voor laaggeletterden in het Nederlands (ze kunnen hooggeletterd zijn in hun moedertaal) die de motoriek van het schrijven al beheersen, en die het verband tussen uitspraak (klank) en schrift (letters) moeten leren. Dit kunnen zijn:

  • anderstaligen die niet met het Latijnse schrift bekend zijn (NT2) maar wel gealfabetiseerd zijn in eigen taal
  • anderstalige beginners die wel met het Latijnse schrift bekend zijn (bijv. doordat ze Engels kennen).
  • anderstaligen die op A1-niveau zijn met spreken en luisteren, maar grote moeite hebben met (lezen en) schrijven
  • Nederlandstaligen die niet goed kunnen lezen en schrijven (NT1)

 

 

Bron