Fluxus.nu

Onderdeel van Scholengroep Fluxus

Wat is de gedragscode ICT voor het basisonderwijs?

Afspraken

In onze gedragscode ICT staan afspraken over hoe je om moet gaan met apparatuur, internet, sociale media, e-mail en andere zaken die met het gebruik ervan te maken hebben.

Begin schooljaar

De start van een nieuw schooljaar is het ideale moment om samen met je leerlingen de gedragscode ICT door te nemen en eventueel te koppelen aan een onderwijsleergesprek.

Dit is niet verplicht gezien de gedragscode reeds werd opgenomen in het schoolreglement en bijgevolg ook al werd goedgekeurd door ouders!

Gedragscode ICT

BaO

Eventueel door te nemen tijdens een klassikaal moment met aansluitend een onderwijsleergesprek.

Gedragscode poster

Vanaf L3

Beknopter en visueler om desgewenst op te hangen in de klas.

Gedragscode poster

L1 - L2

Op niveau van het jonge kind.

Leerverhalen ICT

BaO

Om afspraken via voorbeeldverhalen aan te brengen.