Fluxus.nu

Onderdeel van Scholengroep Fluxus

Effectieve feedback

Bouwsteen 11

Wil je het leren van leerlingen bevorderen? Dan is effectieve feedback geven het krachtigste middel.

Het doel van feedback is namelijk om de leerling informatie te geven over het leerproces en om ze een houvast te geven bij het behalen van leerdoelen.

OPGELET: Er is pas sprake van effectieve feedback wanneer de leerling aan het denken wordt gezet of in actie komt. Voorkom dus dat jij, als leraar, het werk overneemt. Dit zorgt er enkel voor dat de leerling passief blijf.

 

Feedback geven

 
 • Bookwidgets*: online oefeningen en feedback

 • GoFormative*: je geeft opdrachten aan leerlingen en kan meteen feedback geven.

 • Seesaw*: digitale portfolio’s

 • ClassDojo*: beloningssysteem, portfolio’s en communicatie met ouders

 • Nearpod*: interactieve lessen maken met integratie van feedbackmomenten

 • Peergrade: peerevaluatie

 • Bekijk ook de fiche: digitaal feedback geven via de GO! Navigator

 • Werk met ‘opmerkingen’ in bv. Google Docs of spreek met de lln. een kleurtje af voor de lkr. en typ feedback rechtstreeks op de juiste plaats in een document.

Laat lln. een digitaal portfolio aanleggen.

 

Feedback vragen

 

Wil je als leerkracht feedback vragen aan je leerlingen? Dat kan met deze tools:

 

* Deze tool werd door het GO! nog niet gecontroleerd op de veiligheid van informatie en GDPR.

 

Didactische tips

 
 • Richt feedback op de opdracht en het leren, niet op de leerling als persoon.

 • Geef uitgewerkte feedback waarbij je toont hoe je een bepaald probleem of opdracht kunt oplossen.

 • Wees specifiek en helder in je boodschap.

 • Geef pas feedback wanneer de leerling eerst een antwoord of oplossing geeft.

 • Maak geen vergelijkingen tussen leerlingen. Geef dus geen feedback die het zelfvertrouwen van leerlingen naar beneden haalt.

 • Pas de feedback aan het niveau van de leerling aan.