Fluxus.nu

Onderdeel van Scholengroep Fluxus

Voorleessoftware op school

Lees- en schrijfuitdagingen

De gids ‘Aan de slag met voorleessoftware op school’ gaat in op vragen over de pedagogiek en didactiek, het bereiken van de eindtermen en op praktische vragen bij het gebruik van voorleessoftware. Je vindt ook instrumenten om concreet aan de slag te gaan.

Voor iedereen die betrokken is bij de begeleiding van leerlingen met lees- en schrijfproblemen: ouders, leerkrachten, schoolteams, directies, leerling- en zorgbegeleiders, ICT-coördinatoren, ondersteuners, CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders …

Voorleessoftware op chromebooks

Meest gebruikte programma's:

Alinea online

Lees hier meer over de online applicatie van Alinea.

SprintPlus online

Lees hier meer over de online applicatie van SprintPlus.